932 17 83 96

689 29 35 68

info@creixbarcelona.com

c/ Teodor LLorente, nº 2, Baixos,
08041 Barcelona

Reeducacions psicopedagògiques

Psicologia multidisciplinar

Reeducacions psicopedagògiques

Les reeducacions són intervencions psicopedagògiques personalitzades orientades a treballar les dificultats que presenten, els infants i joves, en l’àmbit acadèmic. Al centre CREIX fem reeducacions individualitzades i en petit grup, sempre ajustades a les necessitats específiques, així com sempre que es pot, amb el material propi de l’Infant o jove. 

Els objectius són:

  • Treballar i potenciar les capacitats cognitives (atenció, comprensió, memòria, llenguatge) així com la funció executiva (planificació i organització, flexibilitat, memòria de treball).
  • Millorar l’aprenentatge en diferents àrees (lectoescriptura, raonament matemàtic, etc.).
  • Ensenyament i aplicació de tècniques d’estudi i estratègies d’aprenentatge.
  • Treballar les habilitats socials.
  • Fomentar la motivació i autoestima en l’àmbit escolar. 
  • Treballar conductes o hàbits poc adequats que no ajuden en l’ambit escolar i buscar camins de reconducció. 
  • Contactar amb l’escola per millorar el treball que fe a la reeducació.
  • Reunió amb la família per fer propostes de treball i estudi des de casa. 
  • Elaborar un informe al final de la reeducació indicant els aspectes treballats.

Les reeducacions psicopedagògiques són sessions, d’una o dues hores setmanals, amb un professional especialitzat.

Treballem amb material propi així com amb programes especialitzats. 

Les reeducacions estan orientades:

* Dificultats en els aprenentatges en general

* Baix rendiment acadèmic

* Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o Dislèxia

* Dificultats en l’organització,  la planificació,  les tècniques d’estudi i les estratègies d’aprenentatge

* Dificultats amb l’autocontrol i la impulsivitat o TDA

* Dificultats atencionals o TDA

* Poca motivació i baixa autoestima en les tasques escolars

* Dificultats d’aprenentatge per Trastorn de l’espectre autista

Les reeducacions psicopedagògiques són sessions, d’una o dues hores setmanals, amb un professional especialitzat.

Treballem amb material propi així com amb programes especialitzats. 

Les reeducacions estan orientades:

* Dificultats en els aprenentatges en general

* Baix rendiment acadèmic

* Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o Dislèxia

* Dificultats en l’organització,  la planificació,  les tècniques d’estudi i les estratègies d’aprenentatge

* Dificultats amb l’autocontrol i la impulsivitat o TDA

* Dificultats atencionals o TDA

* Poca motivació i baixa autoestima en les tasques escolars

* Dificultats d’aprenentatge per Trastorn de l’espectre autista

No t'ho pensis més

Contacta amb nosaltres